Twee Man Met Witboek

Op het eerste gezicht lijken de afkortingen erg veel op elkaar. Voor wie VCA en VCU maar moeilijk uit elkaar kunnen houden hebben wij dit handige artikel geschreven! Zo vergeet je nooit meer het verschil tussen de twee verschillende certificaten en ik welke gevallen of functies je deze nodig hebt. Lees dus snel verder over het verschil tussen een VCA certificaat en een VCU certificaat!

1. VCU certificaat: certificering voor uitzendbureaus en intercedenten

VCU staat voor Veiligheid en gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. Het certificaat is belangrijk voor bedrijven met een VCA certificering die tijdelijk personeel willen inhuren. De normen die in de VCU zijn vastgelegd sluiten dan ook aan op de eisen en standaard van de VCA. Net als bij de VCA certificering geldt dat certificering conform de VCU zowel op bedrijfsniveau als persoonsniveau plaats kan vinden. Persoonlijke certificering is dan ook een voordeel voor wie een baan wil binnen een organisatie met een van deze certificeringen.

2. Criteria voor de bepaling welke certificering nodig is: VCU of VCA?

Hoe wordt bepaald welk certificaat noodzakelijk is? Hier worden twee belangrijke criteria gebruikt: toezicht en gezag. Het VIL-VCU certificaat is voldoende wanneer een uitzendbureau of intercedent een werknemer bij een organisatie plaatst en geen toezicht of gezag heeft. Als er sprake is van toezicht en gezag, zoals bijvoorbeeld in het geval van een manager die een medewerker moet aansturen, dan is het VOL-VCA certificaat noodzakelijk.

3. Hoe verschilt de inhoud van de VCU van de inhoud van de VCA opleiding?

Hoewel het VOL-VCA certificaat en VIL-VCU certificaat inhoudelijk deels dezelfde onderwerpen behandelen, zijn er een aantal belangrijke verschillen. VIL-VCU richt zich specifiek op intercedenten die personeel werven voor bedrijven in een risicovolle omgeving of bedrijven die beschikken over een VCA certificering. Zowel de VCU als de VCA behandelen een aantal onderwerpen die specifiek zijn voor de situatie. VIL-VCU behandelt bijvoorbeeld welke eisen VCA gecertificeerde bedrijven stellen aan personeel, zodat de intercedent in staat is geschikt personeel te werven. VOL-VCA richt zich specifiek op leidinggevenden die personeel moeten aansturen in bijvoorbeeld de bouw. Personeel dat geen leidinggevende functie heeft, kan het beste kiezen voor de opleiding basis VCA.

Waarom kiezen voor het VCU certificaat?

Je wilt graag als intercedent werken voor een uitzendbureau dat beschikt over de VCU bedrijfscertificering? Je zult dan moeten beschikken over de VCU persoonscertificering om aan te tonen dat je voldoende kennis hebt over veilig en verantwoord werken in een risicovolle omgeving. Je bent met deze certificering in staat om te begrijpen aan welke eisen personeel in deze omgeving moet voldoen. VIL-VCU en VOL-VCA sluiten inhoudelijk niet voor niets perfect op elkaar aan.

Waarom kiezen voor het VCA certificaat?

Je wilt graag werken voor een bedrijf in een risicovolle omgeving? Of voor een bedrijf met een VCA bedrijfscertificering? Het VCA certificaat laat zijn dat jij in staat bent om veilig en verantwoord te werken. Je hebt met deze persoonscertificering bovendien een streepje voor op andere kandidaten als je via een uitzendbureau wilt werken dat personeel levert aan VCA gecertificeerde bedrijven en bedrijven in een risicovolle industrie.

Je maakt met de juiste certificering niet alleen meer kans op een mooie baan. Je bent in staat om verantwoord om te gaan met potentiële risico’s op de werkvloer en zorg te dragen voor veiligheid en gezondheid op het werk.