ISO 9001 is wereldwijd de meest erkende en meest belangrijke kwaliteitsnorm voor bedrijfsvoering. De norm wordt wereldwijd gehanteerd door zowel kleine bedrijven als bedrijven die terug te vinden zijn in de Fortune 500. ISO 9001 stelt specifieke eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Voldoen aan deze eisen is bij aanbestedingen vaak nodig en is bovendien een eigenschap die kan helpen bij het binnenhalen van klanten buiten de overheid.

Meest recente ISO 9001

ISO 9001 is uit een aantal hoofdstukken opgebouwd. Door de hoofdstukken stap voor stap te volgen, kan gekeken worden of de organisatie voldoet aan de huidige kwaliteitseisen en zo niet, hoe dit verbeterd kan worden in de toekomst. De ISO 9001 vormt op deze manier een belangrijk handvat voor iedere organisatie die een hoog niveau nastreeft. De meest recente versie van ISO 9001 is in 2015 uitgebracht. Organisaties die gecertificeerd willen blijven voor de kwaliteitsnorm van ISO 9001 moeten binnen drie jaar overstappen op deze nieuwe uitgave.

Opbouw ISO 9001

ISO 9001 is opgebouwd uit tien hoofdstukken. Door de stappen te doorlopen kan certificering behaald worden:

  1. Scope
  2. Normatieve verwijzingen
  3. Termen en definities
  4. Context van organisatie
  5. Leiderschap
  6. Planning
  7. Ondersteuning
  8. Uitvoering
  9. Evaluatie
  10. Verbetering

Zoals uit de hoofdstuktitels blijkt, moet vrijwel ieder facet van de organisatie aan een aantal eisen gaan voldoen, voordat het bedrijf gecertificeerd kan worden. Hoewel er aardig wat komt kijken bij het voldoen aan ISO 9001, is het altijd in het voordeel van de organisatie. Door te voldoen aan de kwaliteitsnorm, verloopt de bedrijfsvoering efficiënter en wordt een voordeel op de markt behaald ten opzichte van concurrenten. Dit leidt vrijwel altijd tot meer klanten en dus een grotere omzet.

ISO 9001: 2015 wijzigingen

De laatste vernieuwing van 9001 is in september 2015 uitgegeven. Een zeer belangrijke wijziging is de verregaande integratie met de ISO 14001 kwaliteitsnorm. Deze norm is voor het milieumanagementsysteem. Omdat klimaatveranderingen van grote invloed zijn op het leven, is het zeer belangrijk om bewust om te gaan met het milieu. ISO heeft daarom besloten de ISO 14001 sterker te integreren met ISO 9001, zodat milieumanagement een groter thema wordt binnen organisaties wereldwijd. Meer weten over duurzame bedrijfsvoering? Lees dan ook dit artikel.

Image designed by Freepik