Er wordt vandaag de dag bijzonder veel aandacht besteed aan certificaten die aan bedrijven kunnen worden toegekend. Een onafhankelijk certificaat welke wordt toegekend door een bepaald certificeringsbureau kan een belangrijke meerwaarde betekenen voor het bedrijf dat ze ontvangt. De certificaten die door certificering bedrijven worden verstrekt, kunnen op verschillende vlakken een bepaalde kwaliteit garanderen. Het kan hierbij zowel gaan om arbeidsomstandigheden als om kwaliteit en milieu. Bent u dus met andere woorden als bedrijf eveneens op zoek naar een mogelijkheid om uw kwaliteit ontegensprekelijk te bewijzen aan (potentiële) klanten? Ontdek dan snel wat de verschillende certificering bedrijven die op de markt zijn terug te vinden voor u kunnen betekenen. 

Wat kunnen certificering bedrijven precies voor u betekenen?

De specialisten die werkzaam zijn voor de verschillende certificering bedrijven beschikken op verschillende vlakken over een uitstekende kennis. Door het uitvoeren van audits kan er een bepaalde toetsing plaatsvinden op vlak van zowel kwaliteit als betrouwbaarheid. Certificering bedrijven hebben de mogelijkheid om tal van verschillende certificaten te verstrekken. Het kan hierbij dan onder meer gaan om de VCA-certificering, maar wat ook te denken van CO2-certificeringen en de alom bekende ISO 9001-certificering? Heeft u één of meerdere certificaten weten te verkrijgen met uw bedrijf? Dan geeft dit aan dat uw onderneming aan bepaalde, specifieke eisen weet te voldoen. 

Certificering bedrijven met accreditatie

In principe is het zo dat elk bedrijf over de mogelijkheid beschikt om een bepaald certificaat of keurmerk uit te schrijven. Dit gezegd zijnde betekent dit uiteraard niet dat al deze verschillende stukken ook altijd over een bepaalde (meer)waarde beschikken. Wilt u er echt zeker van zijn dat u in zee gaat met een professioneel bedrijf welke echt waardevolle certificaten kan toekennen? In dat geval zult u op zoek willen gaan naar certificerende instellingen. Voor het wat het afgeven van bepaalde, specifieke certificaten betreft kan er een zogenaamde accreditatie worden aangevraagd. In dit geval is er sprake van een garantie dat het product of de dienst in kwestie aan bepaalde vooropgestelde eisen weet te voldoen. Kiest u dus met andere woorden voor één van de gerenommeerde certificering bedrijven? Dan bent u niet alleen verzekerd van een onafhankelijke, maar tevens ook van een deskundige partner.

Hoelang duurt het verkrijgen van een certificaat? 

Wanneer u een certificeringsinstantie onder de arm gaat nemen voor het verkrijgen van een bepaald certificaat zult u zich steeds de vraag stellen hoeveel tijd hier nu precies overheen kan gaan. Dat is een meer dan logische vraag, maar helaas kan er hier geen duidelijke termijn op worden gekleefd. Dit is namelijk sterk afhankelijk van het type certificaat en van het certificeringsbureau in kwestie. Het loont de moeite om dit even op voorhand te bespreken. 

Overstappen naar een ander certificeringsbureau?

Zoals reeds aangegeven zijn er heel wat certificering bedrijven welke hun diensten op de markt aanbieden. Heeft u er op een zeker ogenblik voor gekozen om met een bepaalde partij in zee te gaan, maar bent u eigenlijk niet helemaal tevreden van deze partij? Wenst u dan ook graag over te stappen? In dat geval is het vaak mogelijk om daarvoor gebruik te maken van een speciale overstapservice. Zo wordt de overstap perfect en zonder zorgen voor u geregeld. Voor een specialist op het gebied van certificeringen in de branche waar uw bedrijf zich begeeft, kunt u online terecht bij Normec Certification.