Bedrijven bieden werknemers steeds vaker de mogelijkheid om deel te nemen aan een ontwikkel assessment. Tijdens zo een ontwikkelassessment zullen de ontwikkelmogelijkheden die de werknemer heeft binnen het bedrijf besproken worden. Bedrijven gebruiken steeds vaker een ontwikkelassessment omdat het voordelig en interessant is voor beide partijen. Het is interessant om te weten wat de doorstroommogelijkheden en ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemer binnen het bedrijf zijn, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Dit komt omdat werknemers steeds vaker besluiten om te wisselen van baan zodat zij meer werkervaring kunnen op doen in verschillende vakgebieden. Voor de werkgever gaat hierbij een bron van kennis verloren wanneer deze werknemer besluit het bedrijf te verlaten.

Om dit te voorkomen kan een assessmentbureau gevraagd worden om de ontwikkelassessment af te nemen bij de werknemers. Hierdoor hebben werknemers het gevoel dat zij er toe doen in de organisatie en dat er wordt gekeken naar de eventuele mogelijkheden die er voor hen zouden liggen in de toekomst binnen het bedrijf. Het geeft zowel de werkgever als de werknemer overzicht over de kansen die de werknemer zou hebben binnen het bedrijf. Doordat zij de mogelijkheid tot kansen kunnen overzien binnen het bedrijf, besluiten werknemers minder snel om te vertrekken en juist de kansen af te wachten.

Tijdens de ontwikkelassessment kunnen ook de knel- en aandachtspunten onderzocht worden. De werkgever en werknemer kunnen hierover met elkaar in gesprek gaan om deze punten te bespreken. Waar vroeger de loopbaanassessment vaker gedaan werd, is nu de ontwikkelassessment een stuk populairder. Bij de loopbaanassessment wordt inzicht verkregen in de loopbaan van de medewerker in combinatie met het talent dat zij hebben. Het gaat hier vooral om de werknemer, terwijl de ontwikkelassessment ook voordelen heeft voor het bedrijf doordat er een duidelijke visie ontstaat over de toekomst. Bovendien kan een bedrijf op deze manier ook vacatures intern invullen wanneer een werknemer voldoet aan de eisen en geschikt is voor de openstaande positie. Dit bespaart het bedrijf geld en tijd.