De ontwikkelingen op technologisch gebied gaan hard. Steeds meer organisaties gebruiken data als core van het beleid. De ontwikkelingen op het gebied van data gaan zo hard dat overheden en andere instanties informatie en tools te kort komen om alle data zo goed mogelijk te bewaken. Het gevolg voor organisaties kan groot zijn, vooral op het gebied van PR. Elke week hoor of lees je in het nieuws wel dat er een datalek heeft plaatsgevonden bij een grote organisatie. Het voorkomen van een datalek is niet alleen belangrijk voor de organisatie maar ook voor de veiligheid van de consumenten. Hoe ga je als organisatie om met alle data en hoe kan een eventuele lek voorkomen worden?

Informatiebeveiliging in organisaties

Voor het bedrijfsleven zijn er verschillende maatregelen getroffen om organisaties te helpen met het beveiligen van data. Om een norm te stellen voor het gehele bedrijfsleven is de ISO 27001 bepaald. Deze beschrijft welke maatregelen genomen dienen te worden om een bepaald niveau van informatiebeveiliging te behalen. Door het behalen van een ISO 27001 certificering toon je aan dat je voldoet aan alle normeisen op het gebied van informatiebeveiliging. Door de ISO 27001 te integreren in de organisatie kan een organisatie op een gezonde manier groeien zonder de angst voor eventuele cyberaanvallen. Goede en duidelijke processen over de omgang met informatie is in deze tijd essentieel. Informatiebeveiliging is van belang in alle bedrijven in verschillende sectoren.

Informatiebeveiliging in de bouw

Ook in de bouw wordt er steeds meer gebruik gemaakt van digitale oplossingen. BIM staat voor Building Information Modelling en is de norm voor de bouw. Het is van belang dat alle informatie rondom de levenscyclus van de bouw beschermd blijven. Door het behalen van het certificaat op het gebied van BIM kunnen organisaties hun bedrijfsprocessen verbeteren door efficiëntere communicatie rondom onder andere het ontwerp tijdens het bouwproject. Daarnaast zorgt het BIM certificaat voor concurrentievoordeel. Tegenwoordig worden bij veel aanbestedingen het BIM certificaat als een vereiste gezien voor deelname.

Omdat de ontwikkeling in technologie steeds sneller gaat en data voor bedrijfsvoering steeds belangrijk wordt is het van uiterst belang om op de hoogte te blijven omtrent de laatste ontwikkelingen van databeveiliging. Een cyberaanval ligt altijd op de loer en neem daarom zo snel mogelijk passende maatregelen voor uw organisatie.