Onderzoek naar uw voorgeschiedenis

Bedrijven die mensen aannemen voor belangrijke functies of posities die een hoge mate van verantwoording met zich meedragen zoals bij banken, politie en overheid instellingen, kiezen er vaak voor om tijdens de sollicitatie procedure een antecedentenonderzoek te laten uitvoeren. In dit onderzoek wordt u als het ware gescreend op uw gedrag in de maatschappij. Zo kunnen bedrijven de kwaliteit van hun sollicitanten controleren.

Antecedent komt uit het Latijn

De term antecedent is een afgeleide van het Latijnse woord ‘ante’, wat ‘voor’ betekent. Er wordt dan ook gekeken naar uw voorgeschiedenis om op die manier te kunnen bepalen of u wel of niet betrouwbaar bent. Uw nieuwe werkgever hoopt dat ook meer over u te weten te komen en zo veel mogelijk ongewenste verrassingen uit te sluiten.

Strafrechtelijke en maatschappelijke omstandigheden

Zaken die aan de orde komen bij het doen van een antecedenten onderzoek zijn binvoorbeeld een eventueel strafrechtelijk verleden. Als u solliciteert naar een functie bij een bank en u bent in het verleden bijvoorbeeld ooit eens veroordeelt voor diefstal, dan kunt u die baan bij de bank hoogstwaarschijnlijk wel op uw buik schrijven. Voor heel belangrijke functies kan tijdens het antecedentenonderzoek ook gekeken worden naar de maatschappelijke omstandigheden van uw familieleden. Een werkgever wil namelijk geen enkel risico lopen dat eventuele strikt vertrouwelijke informatie via een lek binnen de familie naar concurrenten sijpelt.

Niet verwarren met een VOG

Veel mensen willen het antecedentenonderzoek nogal eens verwarren met een Verklaring Omtrent het Gedrag( VOG). Bij een VOG wordt gekeken of u als sollicitant een strafblad hebt. Maar omdat een VOG uit slechts 1 register deze informatie haalt en een antecedenten onderzoek uit meerdere informatiebronnen put, kan het zijn dat een antecedentenonderzoek meer boven tafel krijgt dan een VOG. In het onderzoek kan de werkgever zaken laten onderzoeken als, uw financiële staat, natrekken CV, reden van beëindiging vorige dienstbetrekkingen en uw achtergrond in het algemeen.