Je hebt vast al weleens gehoord van octrooi of patent. Deze woorden worden door elkaar gebruikt, maar hebben dezelfde betekenis. Kort gezegd houdt dit in dat een octrooi of patent ervoor zorgt dat een uitvinding beschermd wordt. Het is een exclusief eigendomsrecht op een uitvinding voor maximaal 20 jaar. Meer over dit soort juridische zaken lees je op deze juridische blog.

Er worden ook vaak octrooien aangevraagd voor technische producten, processen en merknamen. Wat octrooi precies inhoudt, zal uitgebreider aan bod komen in dit artikel. Ook de drie eisen voor een octrooiaanvraag zullen besproken worden. Er wordt tevens uitgelegd hoe octrooi of patent precies aangevraagd moet worden.

Wat is octrooi?

Zoals al eerder genoemd, is octrooi een exclusief eigendomsrecht. Hiermee wordt een uitvinding beschermd. De rechthebbende kan het gebruiken als monopolie op het desbetreffende stukje techniek.

Andere partijen mogen de uitvinding dan namelijk niet maken, toepassen, verhuren, invoeren, verkopen, doorverkopen, als een ander aanbieden of in voorraad hebben. Zelfs niet als de andere partij hetzelfde idee had. Dit is alleen mogelijk als de partij met octrooirecht hier toestemming voor geeft.

Een octrooi heeft een geldigheidsduur van maximaal 20 jaar. Daarna is iedereen weer vrij om de technologie toe te passen. Octrooien moeten bij de overheid aangevraagd worden.

De eisen voor een octrooiaanvraag

De overheid verleent niet zomaar octrooi. De uitvinding moet namelijk aan drie eisen voldoen voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen. De eerste eis is dat de uitvinding absoluut nieuw is.

Dit houdt in dat de uitvinding nog nergens anders op de wereld openbaar is gemaakt voor de aanvraagdatum. Ook de uitvinder zelf mag de uitvinding niet al eerder aan de buitenwereld geïntroduceerd hebben.

De uitvinding moet daarnaast ook een vindingrijke oplossing zijn en dus niet voor een vakman voor de hand liggen. De laatste eis is industriële toepasbaarheid. Dit betekent dat de uitvinding ook echt gemaakt kan worden.

Hoe vraag ik octrooi aan?

Je kunt een octrooi aanvragen bij het Octrooicentrum van Nederland. Dit centrum is onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de website van de RVO kun je een formulier voor deze aanvraag downloaden. De eerste stap is deze octrooiaanvraag in het Nederlands of Engels indienen.

Voordat er octrooi verleend wordt, moet er eerst een onderzoek naar de stand van de techniek gedaan worden. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan de aanvraag nog herschreven worden. Vervolgens wordt er bepaald of octrooi verleend wordt.

Een octrooi is daarnaast altijd geldig voor een bepaald land. Je kunt octrooi aanvragen voor Nederland, maar ook voor landen in Europa of de rest van de wereld. Hier hangen verschillende prijskaartjes aan vast. Een ding is zeker: het valt niet mee om alles helemaal zelf te regelen.

Daarom is het aan te raden om een gespecialiseerd octrooibureau in te schakelen. Patenthuis is een goed voorbeeld van een dergelijk bureau.